Bịch giống trồng nấm BÀO NGƯ XÁM bịch lớn (thùng 9 bịch)

306.500,0

  • Combo bao gồm 10 bịch phôi giống
  • Kích thước bịch phôi: 22cm x17cm
  • Trọng lượng: 1.9kg/ 1 bịch. 10 bịch là 19kg.
  • Năng xuất: 500g – 700g/ bịch
  • Tổng thu hoạch: 10 bịch được tầm 5kg-7kg / 4- 5 tháng
  • Thời gian thu hoạch: 10 ngày thu hoạch 1 lần kể từ ngày bắt đầu tưới nước.
  • Tuổi thọ bịch phôi: 3 tới 5 tháng tùy theo môi trường trồng và cách chăm sóc.
  • Số lần thu hoạch: 8 tới 10 lần.
  • Trồng bình thường với khí hậu nóng ẩm ở miền nam.
phôi nấm bào ngư xám
Bịch giống trồng nấm BÀO NGƯ XÁM bịch lớn (thùng 9 bịch)

306.500,0