Bịch giống trồng nấm SÒ THÁI bịch lớn (Thùng 9 bịch)

306.500,0

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ BỊCH PHÔI GIỐNG NẤM SÒ THÁI
Combo bao gồm 9 bịch phôi giống nấm sò thái bịch lớn.
Kích thước bịch phôi: 25cm x15cm.
Trọng lượng bịch giống trống nấm sò thái là: 1.9kg
Năng xuất: 500g tới 600g/ bịch
Tổng thu hoạch: 9 bịch được tầm 5kg / 4- 5 tháng
Thời gian thu hoạch: 10 ngày thu hoạch 1 lần kể từ ngày bắt đầu tưới nước.
Tuổi thọ bịch phôi: 3 tới 5 tháng tùy theo môi trường trồng và cách chăm sóc.
Số lần thu hoạch: 8 tới 10 lần.
Trồng bình thường với khí hậu nóng ẩm ở miền nam.
nấm sò thái
Bịch giống trồng nấm SÒ THÁI bịch lớn (Thùng 9 bịch)

306.500,0