PHÔI NẤM CHÂN DÀI (Combo 10 bịch)

250.000,0

  • Combo bao gồm 10 bịch phôi giống
  • Kích thước bịch phôi: 25cm x12cm
  • Trọng lượng: 1.4kg/ 1 bịch. 10 bịch là 14kg.
  • Năng xuất: 300g-500g/ bịch
  • Tổng thu hoạch: 10 bịch được tầm 3- 5kg/ 4 tháng
  • Thời gian thu hoạch: 30 ngày thu hoạch 1 lần kể từ ngày bắt đầu tưới nước.
  • Tuổi thọ bịch phôi: 3 tới 4 tháng tùy theo môi trường trồng và cách chăm sóc.
  • Số lần thu hoạch: 3-4 lần.
  • Trồng bình thường với khí hậu nóng ẩm ở miền nam.

Hết hàng