Bịch giống trồng nấm LINH CHI VN (Thùng 12 bịch)

296.000,0

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ BỊCH PHÔI NẤM GIỐNG LINH CHI VIỆT NAM
Thùng bao gồm 12 bịch phôi giống nấm linh chi
FREESHIP TOÀN QUỐC
Kích thước bịch phôi: 25cm x15cm
Trọng lượng: 1.4kg/ 1 bịch. 12 bịch là 17kg.
Năng xuất: 3 tai nấm/ bịch. 40 tới 50 tai nấm phơi khô sẽ được 1kg nấm linh chi đỏ thành phẩm.
Tổng thu hoạch: 12 bịch được 36 tai nấm
Thời gian thu hoạch: 2 tháng thu hoạch 1 lần kể từ ngày bắt đầu tưới nước.
Tuổi thọ bịch phôi: 3 tới 5 tháng tùy theo môi trường trồng và cách chăm sóc.
Số lần thu hoạch: 3 lần.
Trồng bình thường với khí hậu nóng ẩm ở miền nam.
nấm linh chi
Bịch giống trồng nấm LINH CHI VN (Thùng 12 bịch)

296.000,0